Stichting Oktober 44
 • Oktober 44

  Een aanslag van een verzetgroep bleek voor de bezetter aanleiding tot een vreselijke
  vergeldingsactie...

  Ongeveer 110 huizen werden in brand gestoken...

 • Oktober 44

  Putten was in oktober 1944 het toneel van de ergste wraakactie die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben begaan.

  Vrouwen gingen de hongerwinter in zonder man.

 • Oktober 44

  Een echte, georganiseerde illegaliteit was er niet in Putten in de eerste jaren van de oorlog.

  Pas in 1944 kwamen enkele groepen tot stand.

Wees bewust wanneer u doneert!


Weet waaraan u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Vragen die wellicht bij u opkomen zijn:

 •     Passen de doelstellingen van een organisatie bij uw wensen, overtuigingen en/of idealen?
 •     Wat heeft de ANBI tot nu toe bereikt?
 •     Wat willen ze bereiken en waarom verdienen zij uw steun?
 •     Welk percentage van uw schenkingen komt terecht bij de doelstellingen van het goede doel?
 •     Hoe is het bestuur georganiseerd en is er personeel in dienst?
 •     Hoe kunt u contact leggen met de ANBI?
 •     Hoe kunt u (financieel) steunen?

Het gaat dus om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. De verstrekking van die informatie via internet is vanaf 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Om de ANBI status te krijgen moet de ANBI in het bezit zijn van een beleidsplan en haar financiële verslaglegging op een bepaalde vastleggen. Vanaf 2014 moet deze informatie ook openbaar gemaakt worden (Publicatieverplichting). Deze informatie moet u gratis via internet ter beschikking worden gesteld.

Stichting Oktober 44 is er trots op dat zij een ANBI goedgekeurde status heeft!

Stichting 'Oktober 1944', RSIN 8094.21.227

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:
• de contactgegevens
• de doelstelling
• het beleidsplan
• de bestuurssamenstelling
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid
• het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiële verantwoording

 

Klik hier om een pdf versie van het jaarveslag van Stichting Oktober 44 te bekijken.

 

 

 

 

Stichting Oktober 44, Midden Engweg 1, 3882 TS Putten