Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

Sinds enkele jaren beschikt de Stichting Oktober 44 over educatiemateriaal dat bestemd is voor de groepen acht van de Puttense basisscholen. Rond de herdenking op de Scholendag heeft Stichting Oktober 44 samen met EDU-ART een lessenserie ontwikkeld.  De leerlingen gaan aan de hand van acht personen onderzoeken wat er in het najaar van 1944 gebeurd is. Daarnaast herdenken ze de gebeurtenis samen met de andere groepen acht van Putten en Ermelo en geven ze vorm aan hun eigen gevoelens en gedachten over deze gebeurtenissen. Verder leren ze wat het verband is tussen de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van de Europese Unie.

De lessen zijn vormgegeven vanuit twee uitgangspunten. Het eerste is: leren levert meer rendement op als leerlingen zelf de leerstof ontdekken en construeren. Daarom is er een interactieve aanpak: de leerlingen werken zelfstandig en ontdekken eigenhandig hoe het verleden vorm heeft gegeven aan het heden. Het tweede uitgangspunt is: geen enkele leerling is hetzelfde en alle kinderen leren anders. Daarom verkennen de leerlingen met behulp van verschillende werkvormen het onderwerp.

Les 1. Introductieles
In een aantal vakoverstijgende lesactiviteiten leren de leerlingen de geschiedenis van de razzia op 1 en 2 oktober 1944 kennen. Door acht personen als uitgangspunt te nemen voor de eerste les op school en de Scholendag rond 2 oktober wordt het verhaal van de razzia gepersonifieerd. In totaal zijn er acht slachtoffers die symbool staan voor alle slachtoffers van de razzia. De leerlingen onderzoeken het verhaal van één van de slachtoffers. In een grote klas met meerdere groepen zijn dat meerdere personen maar maximaal vier.

Korte inhoud
De leerlingen krijgen verschillende bronnen waarin ze informatie over deze persoon kunnen vinden: een digitaal dossier met bijv. overlijdensacte, kampadministratie, trouwboekje, identiteitsbewijs, portefeuille, foto’s van voorwerpen die refereren aan iets uit hun leven van voor en na 2 oktober 1944. Ook kunnen de leerlingen - als het mogelijk is -  aan hun eigen familieleden vragen of ze deze persoon hebben gekend. Verder krijgen alle leerlingen van de klas het boek  ‘Putten, niet zomaar een dorp’ van Else Flim.
Van de acht slachtoffers, komt er een aantal in dit boek voor. De klas is verdeeld in groepjes. Ieder groepje neemt het verhaal van één van de acht geselecteerde slachtoffers als uitgangspunt.

Les 2. Scholendag en Herinneringstocht door Putten    
Rond 2 oktober doen alle groepen acht van Putten (en Ermelo) mee aan een herdenkingswandeling door het dorp. Ze doen vier locaties aan. Het zijn in totaal ongeveer 360 leerlingen uit achttien scholen, waaronder twee scholen uit Ermelo. Ze worden opgedeeld in vier groepen van ongeveer negentig kinderen. Dat betekent dat in De Aker en in de kerk gelijktijdig negentig kinderen aanwezig zijn. De twee groepen (honderdtachtig leerlingen)lopen samen door het dorp en sluiten de herdenkingswandeling af bij het monument.

Les 3. Verwerkingsles   
Deze les handelt over Europa. Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de oorlog wilden mensen dat zo iets niet weer kan gebeuren. Dat was een belangrijke motor achter de ontwikkeling van een Europese eenheid. Door samen te werken leer je elkaar kennen en heb je elkaar nodig. Bij conflicten moet je er samen uitkomen.

Voor meer informatie over educatiemateriaal voor (basis)scholen kunt u contact opnemen met Wilma Knoppersen.

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia