Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

Onderwijzer Fernand Duerinckx schreef dit briefje - afgescheurd van een conservenblik - met een potlood. Hij gooide het uit de trein tijdens zijn transport naar het concentratiekamp. Het briefje werd in de streek van Mechelen gevonden en opgestuurd naar zijn gezin. Het werd er afgegeven op 10 september 1944. Fernand Duerinckx keerde, zoals vele andere dorpsgenoten, niet terug.

De context. Gaston Merckx werd op 30 juli 1944 in Kiezegem doodgeschoten. Zijn moeder eiste 100 gijzelaars, zijn broers stelden een lijst op met aan te houden personen. In augustus organiseren 350 Vlaamse SS’ers, Feldgendarmen en Vlaamse Fabriekswachters een tweevoudige razzia in Meensel-Kiezegem. Zesenzeventig inwoners worden aangehouden, waarvan er 71 worden weggevoerd naar het KZ Neuengamme bij Hamburg. Een van hen was Ferdinand Duerinckx. Slechts 8 keerden na de oorlog terug.

Over deze dramatische gebeurtenissen is al veel geschreven. Maar deze 29 gedichten, telkens in het Nederlands en in het Duits, laten samen met de 28 foto’s niemand onberoerd. De prozagedichten gaan zonder omwegen naar de kern en raken de essentie van de menselijke ziel en geest. Ze houden de herinnering over dit drama levend en waarschuwen dat dit opnieuw kan gebeuren. Misschien zeggen deze gedichten wel: ‘Behoud het cordon sanitaire!’

Deze dichtbundel kan gebruikt worden als educatief materiaal voor het onderwijs, voor verenigingen, bibliotheken en culturele centra. De foto’s van Marc Cauwbergs geven een idee van het concentratiekamp Neuengamme. Ze vullen de gedichten aan en zijn onthullend voor hen die weinig of niets weten over de oorlog en de concentratiekampen.

Auteur(s)

Ina Stabergh schrijft romans, verhalen, poëzie en theaterstukken. Haar werk werd meermaals gepubliceerd in tijdschriften en bloemlezingen in Vlaanderen en Nederland.
Marc Cauwbergs maakt tijdens herdenkingsreizen naar Neuengamme foto's. Tentoonstellingen van zijn foto's worden georganiseerd door de 'Stichting Meensel-Kiezegem '44'. In deze bundel staan 28 foto's.
Raimund Gaebelein is voorzitter van de 'Vereniging Nazi-slachtoffers' en van de 'Bond Antifascisten' te Bremen. Hij is uitgever van Der Bremer Antifaschist. Hij vertaalde de gedichten naar het Duits.

 

Interviews / Persexemplaren
Ina Stabergh is beschikbaar voor interviews. U kunt haar rechtstreeks contacteren: +32 (0)13 33 39 94 (telefoon) - (e-mail). Een persexemplaar kan gevraagd worden bij distributie EPO, Jos Hennes (zie coördinaten onderaan).

Technische kenmerken
Titel: Neuengamme "Ik kwam terug"
Auteur: Ina Stabergh
Vertaling gedichten naar het Duits: Raimund Gaebelein
Uitgeverij Ina Stabergh, Bekkevoort, 2006
Isbn 90 8088 324 7
Nur 306 / 689
Paperback 12,5 x 20 cm
88 pagina's - geïllustreerd met 28 foto's van Marc Cauwbergs
12,50 euro
Verschenen 1 maart 2006

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia