Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

Nieuwsbrief Stichting Oktober 44


februari 2021


Nooit meer Auschwitz

Woensdag 27 januari werd in Polen de 76e bevrijdingsdag van Auschwitz herdacht. Door de coronapandemie liep Dr. Piotr M. A. Cywinski, museumdirecteur van Auschwitz, alleen naar het kampterrein met een krans en een kaars. Dit stond in schril contrast tot 2020 waarbij veel nabestaanden, prominente staatshoofden en anderen aanwezig waren.

De laatste zondag in januari word traditiegetrouw in Nederland de Holocaust herdacht. In het Wertheimpark in Amsterdam waar het ‘Nooit meer Auschwitz’ monument zich bevindt, werd ook in besloten kring vanwege de coronapandemie een herdenking gehouden. Hierbij sprak o.a. Noah Knijff, 21 jaar. Nakomeling van Joodse vluchtelingen die 100 jaar geleden de progroms in Rusland ontvluchtten. Zij bleken later de enige overlevenden van het dorpje te zijn. Zijn grootvader van moederskant werd in 1944 opgepakt en ter dood veroordeeld vanwege zijn deelname aan de Haagse Knokploeg. Als door een wonder ontkwam zijn grootvader aan zijn terechtstelling.

“Ik leef elke dag met de realisatie dat ik er bijna niet was geweest. Ik vind het daarom belangrijk voor mij persoonlijk om te herdenken. Maar herdenken is belangrijk voor jong en oud. Dagelijks zie je toename van antisemitisme, racisme en homofobie. Wij jongeren hebben de taak om alert te blijven en te herdenken en ons te realiseren hoe fout het kan gaan. Juist de persoonlijke verhalen verteld door de eerste en tweede generatie spreken mij daarbij aan.”

Noah Knijff, 21 jaar

 

Het realiseren welke consequenties er kleven aan antisemitisme, racisme en uitsluiting begint bij herdenken. Op de 76e bevrijdingsdag van Auschwitz startte in geheel Duitsland het project #Lichtergegenddunkelheit. (#lichtentegenduisternis) Op meer dan 100 gedenkplaatsen in Duitsland werden lichten aangestoken ter herinnering aan de slachtoffers.

Concentratie Kamp Buchenwald

 

 

 Terugblik 2020

 • Herdenking aankomst razziaslachtoffers in Neuengamme
  De reis naar o.a. Neuengamme in 2020 waarbij de aankomst van de razziaslachtoffers op 14 oktober 1944 wordt herdacht, kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Namens Stichting Oktober 44 werd een korte herdenkingsplechtigheid bij de Puttense Steen op het terrein van Neuengamme gehouden. Hierbij werd Psalm 84 en uit Openbaring 21 voorgelezen, waarna er bloemen zijn gelegd en een minuut stilte is gehouden.
 • Tentoonstelling Weggevoerde mannen Putten- Sandbostel
  De expositie van Weggevoerde mannen Putten- Sandbostel met kunstwerken van Ruurd van Schuijlenburg en Ben Middelkamp, die van 1 oktober tot en met 31 oktober 2020 is gehouden, werd druk bezocht. Tijdens de expositie zijn veel mooie gesprekken gevoerd met de bezoekers.

 • Herdenking Volkstrauertag in Ladelund
  De herdenking op Volkstrauertag in Ladelund kon vanwege de coronamaatregelen niet bijgewoond worden. Namens Stichting Oktober 44 werd een krans gelegd.
 • Kinderboek ‘Papa, waar blijf je?’ winnaar Eigenwijsprijs 2020
  Het kinderboek ‘Papa, waar blijf je?’ geschreven door Willemijn de Weerd uit Putten, is uitgeroepen door de kinderjury tot winnaar van de Eigenwijsprijs 2020. Een bekende kinderboekenprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan het best geschreven kinderboek, in dit geval voor de bovenbouw basisschool. Het boek vertelt het verhaal van Anna tijdens de razzia van Putten, waarbij haar vader wordt weggevoerd.
 • Facebook Putten na de razzia
  Vanaf 1 oktober 2020 is oud-bestuurslid Pieter Dekker een nieuwe Facebook pagina gestart, Putten na de razzia. Deze heeft de vorm van een dagboek met daarin elke dag informatie van dezelfde datum uit 1944 en 1945. Met beschrijvingen van de razzia en ook van het lot van de mannen en tevens aanvullende informatie over de plaatsen waar de mannen zijn geweest.
  Zoekt u op Facebook naar "Putten na de razzia" like de pagina dan blijft u elke dag op de hoogte.

 

In memoriam mevr. Annie Middel-Grotenhuis

Zaterdag 19 december 2020 is op 93-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona overleden ons oud-bestuurslid mevr. Annie Middel-Grotenhuis. Van 8 oktober 1992 tot 1 oktober 2016 maakte zij deel uit van het bestuur van de Stichting Oktober 44. In een geest van verzoening heeft zij zich ingezet om de gebeurtenissen tijdens de razzia van 1 en 2 oktober 1944, waarbij haar vader Hendrikus Paulus Grotenhuis en broer Reinier (Reinier Petrus) werden weggevoerd en niet terugkeerden, door te geven aan volgende generaties.
Broer Piet (Petrus Reinier) sprong uit de trein en keerde terug. In 1994 vertelde zij in een uitgebreid interview van de Margriet over de gebeurtenissen tijdens de razzia.


De Gedachtenisruimte

Vanwege de coronamaatregelen zijn er het afgelopen jaar geen rondleidingen of lezingen gegeven. Dit heeft de consequentie gehad dat er nauwelijks giften via deze weg binnen kwamen. Wel mochten wij van verschillende bedrijven uit Putten een gift ontvangen zodat de renovatieplannen voor de Gedachtenisruimte toch kunnen doorgaan.

De volgende bedrijven hebben een gift overgemaakt:

Aannemersbedrijf G.G. Aalten BV
Aannemersbedrijf AAvie BV
Arjan Brouwer Trading
Internationaal Tanktransport Van de Brug BV
Firma Broekhuis
Cervus BV
Guliker Gas en oliehandel
Transportbedrijf van de Kamp
Lubbersen Accountancy en advies
Supermarkt Plus Dee BV
R2 Bedrijfs en Promokleding
Bouwbedrijf J. Timmer
Aannemersbedrijf Vierwind


Ook heeft Stichting Oktober 44 € 559,18 uit de kas van Rabo Club Support ontvangen.
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

 

Afscheid Gerrit Grevengoed

Met ingang van 1 januari 2021 heeft Gerrit Grevengoed afscheid genomen als bestuurslid van Stichting Oktober 44. Gerrit is drie en een half jaar bestuurslid geweest en heeft zich onder andere bezig gehouden met fondsenwerving. Helaas kon Gerrit zijn werk als bestuurslid niet meer combineren met zijn andere bezigheden en heeft daarom afscheid genomen. Het bestuur bedankt Gerrit voor zijn inzet en wenst hem alle goeds toe op zijn verdere levensweg.

 

 

 Nieuwe publicaties


Historisch onderzoek of dagboeken die na jaren ineens opduiken, leveren mooie boeken en/of getuigenverklaringen op waarbij de razzia van Putten direct of indirect een rol speelt.

Hier is het gebeurd | 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan
Auteur: Ad van Liempt (tekst) en Rolf Baas (fotografie)
168 blz. 
ISDN: 978 94 625 8422 8 
Jaar: 2021
Historicus Ad van Liempt beschrijft 50 historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Landschapsfotograaf Rolf Baas brengt plaatsen van herinnering in beeld.

 Van de penningmeester


Ongetwijfeld zult u 2020, maar ook dit lopende jaar, ervaren hebben als een bijzonder jaar. De Corona-pandemie heeft haar tol geëist in levens en in levenservaring. Vult u maar in wat van u van toepassing was en is. Ik kan me indenken, dat het niet of bijna niet positief is. Maar er gloort hoop in de nabije toekomst en als het zo gaat, zoals we verwachten en hopen, zullen we de draad weer kunnen oppakken, zij het, dat we zullen wennen moeten aan de nieuwe situatie.

Ook voor onze Stichting Oktober 44 was het jaar 2020 en ook het lopende jaar op z'n minst gezegd een raar jaar. We hebben veel ontmoetingen, lezingen en bijeenkomsten moeten afzeggen, herdenkingen, die niet of heel sober doorgingen. Onze gedachtenisruimte, die een groot deel van de afgelopen tijd gesloten was.
Als penningmeester kom ik tot de conclusie, dat de financiële gezondheid van onze stichting een behoorlijke knauw heeft gehad. Dat we alle zeilen moesten bijzetten om alles te kunnen betalen. Want de inkomsten vielen grotendeels weg.
Ik merkte dit ook bij het ontvangen van uw bijdragen. Het heeft ons veel tijd gekost om uw bijdragen te kunnen en mogen incasseren. Vaak moesten we bij herhaling verschillende van u benaderen om u te herinneren aan uw toezegging om uw steentje bij te dragen. En we hadden veel begrip voor uw situatie, u had wel wat anders aan uw hoofd. Veelal was u het vergeten, omdat de vertrouwde euro-acceptgirokaart er niet bij zat.

Ook dit jaar zal deze er niet meer bijzitten en ook de komende jaren niet, omdat dit geen betaalmiddel meer is. En hoe nu verder?
Gelukkig heb ik nog enige tips voor u om én u te herinneren, dat u sympathisant bent van een nog steeds actieve en gezonde stichting én u voor de toekomst te laten zorgen, dat u uw bijdrage op tijd kunt en wilt voldoen.
Velen van u zullen overgestapt zijn bij uw bank op elektronisch bankieren.

 • Tip 1. U kunt thuis via uw computer, laptop of mobieltje uw bank opdracht geven om jaarlijks op een vast tijdstip, bv 1 juni, een vast bedrag, minimaal € 12,50, meer mag natuurlijk altijd, graag zelfs, over te laten boeken, naar onze stichting. Daarna heeft u er geen omkijken meer naar.
 • Tip 2. U kunt mij, de penningmeester, opdracht geven om een akte van schenking op te laten maken, waardoor uw bijdrage elk jaar belastingvriendelijk wordt behandeld. Deze schenking kent een looptijd van 5 jaar, maar kan altijd tussentijds worden stopgezet als er sprake is van overlijden of opheffing van de stichting. Fiscaal gezien heeft u niet te maken met de welbekende drempel, dat is 2% van uw onzuiver inkomen, welke niet aftrekbaar is. Volledig aftrekbaar dus als er bij u loonheffing op uw inkomen is ingehouden.
 • Tip 3. Omdat onze stichting een ANBI status heeft, kunt u nog eens 25% extra aftrek realiseren bij de jaarlijkse aangifte IB.
 • Bij tip 2 en 3 dient u nog wel te zorgen voor de overboeking.

Wanneer u niet elektronisch bankiert, kunt u, met name tip 1, uw bank opdracht geven om dit voor u te regelen!

U merkt het al, het mes snijdt aan twee kanten: U heeft uw bijdrage goed geregeld en onze stichting krijgt op tijd uw bijdrage binnen, zodat we kunnen doen, wat we beloofd hebben in onze doelstelling.
Heel graag willen we, voor zover we dat nog niet hebben, ook uw emailadres hebben, zodat we via de digitale snelweg onze informatie naar u toe kunnen sturen.

U kunt via www.oktober44.nl in de linker kolom bij: “informatie” uw emailadres vermelden. Dank u alvast voor uw medewerking.
Ik hoop, dat u ons niet kwalijk neemt, dat we op deze wijze u hebben benaderd. We hebben uw steun ontzettend hard nodig voor nu en zeker in de toekomst.

Voor de goede orde geef ik u nog eens onze gegevens door:
Stichting Oktober 44
Putten
IBAN-nummer: NL56RABO0317770659 t.n.v. Stichting Oktober 44
graag met vermelding van uw postcode en huisnummer.

Vanuit Putten wens ik u alle goeds toe.

Met vriendelijke groet,

Stichting Oktober 44
Evert Lubbersen,
wnd. penningmeester

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia