Stichting Oktober 44
 • Oktober 44

  Een aanslag van een verzetgroep bleek voor de bezetter aanleiding tot een vreselijke
  vergeldingsactie...

  Ongeveer 110 huizen werden in brand gestoken...

 • Oktober 44

  Putten was in oktober 1944 het toneel van de ergste wraakactie die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben begaan.

  Vrouwen gingen de hongerwinter in zonder man.

 • Oktober 44

  Een echte, georganiseerde illegaliteit was er niet in Putten in de eerste jaren van de oorlog.

  Pas in 1944 kwamen enkele groepen tot stand.

Putten 31-01-2018

Gisteren bereikte ons het droevige nieuws dat pastor Harald Richter is overleden.

Pastor Richter heeft zich vanaf zijn indiensttreding als pastor van de St. Petri Kirche in Ladelund ingezet voor de verzoening tussen Ladelund en Putten. Mede door zijn inzet is in de jaren '60 een brugcomité gevormd met oud-Puttenaren. Dit comité gaf zichzelf als taak zich in te zetten voor de vele vriendschappen en banden tussen Putten en Ladelund, maar ook met andere plaatsen, waar concentratiekampen waren waar de weggevoerde Puttenaren verbleven en/of omkwamen.

Het idee van het brugcomité is geboren in de huiskamer van Pastor Richter en dit comité vormde de basis voor wat later de Stichting Oktober 44 zou worden.

 

Pastor Harold Richter krijgt de Erepenning van Putten uitgerijkt.

Pastor Richter heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder het vorig jaar gepubliceerde boek over Pastor Meyer, de pastor die de omgekomen Puttenaren in Ladelund een waardige begrafenis heeft gegeven en de grondlegger was van de contacten tussen Putten en Ladelund.

Pastor Richter is voor veel Puttenaren een gewaardeerd persoon, vooral voor degenen die familie hebben verloren ten gevolge van de Puttense razzia. Zijn naam heeft dan ook een grote impact gehad voor de mogelijke verwerking van leed ten gevolge van de razzia.

Stichting Oktober 44, Midden Engweg 1, 3882 TS Putten