Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

Zaterdag 18 november 2006

Op zaterdagmorgen 07.00 uur zijn we vanaf het kerkplein bij de Nieuwe kerk vertrokken naar Ladelund. De groep bestaat dit jaar uit 39 deelnemers, waaronder ook een aantal mensen die voor de eerste keer meegaan op een reis van de Stichting Oktober 44. De reis verloopt zeer voorspoedig en we arriveren rond 15.00 uur in Ladelund, waar we eerst stoppen bij het monument op het voormalige kampterrein. Hierna rijden we door naar de Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund. Hier is gelegenheid om de nieuwe aanbouw die op 2 september 2006 geopend is te bekijken. Ondertussen druppelen de gastgezinnen binnen om de gasten uit Putten op te halen. Voor de rest van de dag is er geen programma en wordt de avond doorgebracht bij de gastgezinnen.

Zondag 19 november (Volkstrauertag)

In de St. Petri-Kirche in Ladelund bezoeken wij ’s ochtends de kerkdienst. Wij worden welkom geheten door Pastor Hans-Joachim Stuck. De preek wordt verzorgd door Probst Sönke Pörksen en de preek wordt door Evert de Graaf vertaald in het Nederlands. Probst Pörksen is bezig met zijn afscheid. Zijn preek had een zeer persoonlijk karakter, in het bijzonder de verzoening tussen Ladelund en Putten komt aan de orde. De wijze waarop deze verzoening gestalte heeft gekregen, heeft hem diep geraakt. Aan het eind van de dienst wordt Psalm 84 de verzen 3 en 4 gezongen. Aansluitend worden bij de massagraven achter de kerk de kransen gelegd. Namens de teruggekeerden wordt de krans gelegd door Jannes Priem en zijn dochter. Namens de Stichting Oktober 44 wordt de krans gelegd door de heer E. Polhoud en zijn beide zonen. In Ladelund zijn twee broers van de heer Polhoud begraven. Een andere broer van de heer Polhoud is omgekomen in de Lübeckerbocht. Aansluitend worden er kransen gelegd bij het monument voor de slachtoffers uit Ladelund en bij het monument in Westre. Na afloop van de kransleggingen wordt er in het Pastoraat soep met brood aangeboden.

’s Middags vindt de onthulling plaats van een beeld bij de nieuwe gedachtenisruimte. Het beeld wordt onthuld door Pastor Richter en Jannes Priem. Het beeld is gemaakt door Siegbert Amler en heet “Begegnung” (Ontmoeting). Na de onthulling wordt in de nieuwe ruimte aandacht geschonken aan de tentoonstelling “Unantastbar”. Dit gebeurt op indrukkende wijze. Onder begeleiding van muziek wordt het verhaal van Ladelund verteld. Dit gebeurt door gedeelten uit de Kroniek van Pastor Meyer voor te lezen en het lezen van diverse gedichten. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie.


Maandag 20 november.

Na afscheid te hebben genomen van onze gastvrouwen en heren vertrekken we ’s morgens rond 09.00 weer uit Ladelund. Voor deze dag staat nog een bezoek aan Aurich-Engehafe op het programma. In Aurich-Engerhafe wordt eerst bij het monument een bloemstuk gelegd door mevrouw Alie van Beek-Rozendaal en Pieter Dekker. In Aurich-Engerhafe zijn 12 Puttenaren omgekomen, waaronder de heer C.M. de Roij, die familie van beiden is. Het monument staat op de plek waar het massagraf is geweest. De meeste slachtoffers zijn herbegraven. De slachtoffers uit Putten zijn hoofdzakelijk herbegraven op het ereveld in Osnabrück. Hierna wordt in een prachtig verbouwde boerderij thee met krentenbrood aangeboden. We worden welkom geheten door de heren Weβels en Schmidt. De heer Schmidt vertelt in het Nederlands iets over de geschiedenis van het kamp. Hierna bezoeken we nog de prachtige kerk. Hier wordt in het kort iets verteld over de geschiedenis van deze kerk. Hierna vertrekken we weer richting Nederland. Rond 18.00 uur gebruiken we in Staphorst de maaltijd. Rond 20.30 uur arriveren we bij de nieuwe kerk in Putten waar na het afscheid nemen ieders zijns weegs gaat.

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia