Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

Vrijdagmorgen 15 oktober om 08.00 uur vertrok de bus met 47 deelnemers richting Neuengamme. De reis verliep voorspoedig tot de eerste stop bij restaurant Damme Berge. Na vertrek voor het laatste gedeelte van de reis naar KZ-Gedenkstätte Neuengamme kwamen we snel in een file van ruim 20 kilometer, dit door een ongeval op de A1. Dit ongeval was er de oorzaak van dat wij pas laat in de middag bij het KZ-Gedenkstätte Neuengamme arriveerden. Hier werden we hartelijk verwelkomd door Pastor Butler en anderen. Omdat het te laat geworden was om nog het terrein te bezichtigen werd besloten om rechtstreeks door te rijden naar het hotel van de Deutsche Telekom en na een snelle incheck vertrokken we naar restaurant "Zum Lüttenburg" voor de avondmaaltijd, die tot ieders verrassing werd aangeboden door de eigenaar.

Na de maaltijd vertrokken wij naar de Kirche St. Johannis. Hier werd een korte dienst gehouden. Pastor Butler las gedeelten voor uit Micha, Jesaja en Mattheüs, dit afgewisseld door orgelspel (J.S. Bach, o.a. Französische Suite en Italienisches Konzert BWV 971).


Zaterdagochtend werd vroeg vertrokken naar het terrein van KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Eerst werden we rondgeleid op het bouwterrein. De werkzaamheden hier zijn in een vergevorderd stadium en duidelijk zichtbaar was hoe het geheel er straks uit zal gaan zien. Pastor Butler gaf tekst en uitleg over de werkzaamheden en de voortgang hiervan. Dit alles werd vertaald door Gert van Dompseler. Pastor Butler gaf aan dat volgend jaar april / mei het nieuwe terrein officieel geopend zal worden en de pastor nodigde ons van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Na de rondleiding over het bouwterrein was het tijd voor het officiële gedeelte. Bij de Nederlandse steen werd door mevrouw Van Barlingen-van de Poll en mevrouw Stolz-van de Poll een bloemstuk gelegd. Bij de Puttense gedenksteen legden namens de Stichting Oktober '44 de heer Nulden en zijn kleinzoon Christiaan een krans. Op persoonlijke titel legden de dames Hup-de Reuver en De Reuver een bloemstuk.

Na 2 minuten stilte las mevrouw Van Roon Psalm 84 en hierna las Pieter Dekker uit Openbaringen 21 vers 1 - 5. De plechtigheid werd besloten met het zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Na de officiële plechtigheid was er gelegenheid om op terrein de diverse ruimten te bezichtigen. Gezien de grootte van het terrein en de korte tijd die er restte was het niet mogelijk om overal lang stil te blijven staan. Het uitvallen van het geplande bezoek aan de Gedenkstätte op de eerste reisdag was hier mede debet aan.

Nadat iedereen weer zijn plaats in de bus had opgezocht vertrokken we naar het Altesheim Talita Kum waar gezamenlijk koffie gedronken werd en diverse soorten taart en koek werden aangeboden. Als dank voor de aangeboden maaltijd de avond hiervoor en de ontvangst in het Altesheim ging Gert van Dompseler met de pet rond en kon er aan het eind van deze koffiemaaltijd een bedrag van euro 240,00 aangeboden worden aan onze gastheren, welke gift in dank werd aangenomen.

Na het afscheid begon de terugreis die aanzienlijk sneller verliep dan de heenreis, zodat onze chauffeur Klaas Simon ons rond 20.00 uur weer veilig afleverde op de parkeerplaats van de Nieuwe Kerk.

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia