Oktober 44, 659 mannen weggevoerd... slechts 48 keerden terug

ZATERDAG 01 MEI 2003

Gewoontegetrouw wordt door een aantal personen een reis gemaakt naar Ravensbrück, Malchow, Wöbbelin. Omdat de herdenking in Wöbbelin op zondag wordt gehouden is besloten om op maandag weer naar Putten terug te gaan. Op de terugweg zullen we dan een bezoek brengen aan het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Dit jaar nemen acht personen deel aan de reis waarvan er drie zijn die voor de eerste keer deze reis meemaken. Het is 06.15 uur als we, in twee auto’s, vanaf  de Nieuwe Kerk in Putten vertrekken. Na een zeer voorspoedig komen we, om ca. 15.15 uur, bij het voormalige concentratiekamp Ravensbrück aan. Aan het begin van de weg, die naar het kamp leidt, zien we een monument van enkele vrouwen die een omgekomen kind op een brancard wegdragen. Bij het concentratiekamp aangekomen zien we dat het aan een groot meer ligt. Bij het betreden van het kamp zien we op een muur de tekst:


“Zij zijn ons aller moeders en zusters, Zij konden vandaag noch vrij leren, noch spelen.
Ja, zij waren misschien helemaal niet geboren, als zulke vrouwen niet hun zwakke, tengere lichamen als stalen schild door die hele tijd van de fascistische terreur voor hun en hun toekomst beschikbaar hadden gesteld.”

Links voor ons zien we een lange muur, de muur van de volkeren, die verdeeld is in vakken, met de namen van de landen, waar de gevangenen vandaan kwamen die in Ravensbrück gevangen zaten, zo ook één voor Nederland. Alvorens we het voormalige kamp gaan bezichtigen wordt er, bij het vak van Nederland, een krans gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De kranslegging zal, namens de Stichting Oktober 44, worden gedaan door mevrouw E. van Geest en de heer J. Kuiper.

Hierna gaan we de verschillende gebouwen op het voormalige kampterrein bezichtigen. Vooraf spreken we af dat we uiterlijk 16.30 uur naar Malchow zullen vertrekken. Als iedereen op het afgesproken tijdstip zijn plaats in de auto weer heeft ingenomen rijden we richting Malchow. Daar aangekomen gaan we direct naar ons hotel, het Sporthotel”Malchow”. Om 18.00 uur hebben we daar een afspraak met de burgemeester van de stad die ons zal vergezellen naar het voormalige kamp waar een krans gelegd zal worden bij het gedenkteken. Daar aangekomen zien we door het toegangshek het gedenkteken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het Nationaal-Socialisme in de periode van 1933 tot 1945.

We lopen naar het gedenkteken waar, namens de Stichting Oktober 44, door de heer en mevrouw A. Smit-v.d. Born een krans gelegd zal worden. Na de kranslegging wordt een ogenblik stilte gehouden. De burgemeester bedankt voor de kranslegging als daad van medeleven aan de slachtoffers van het voormalige kamp waaronder ook Nederlanders. We nemen afscheid van hem en gaan terug naar het hotel waar we de warme maaltijd zullen gebruiken.Tijdens de maaltijd komen de gesprekken, in een ontspannen sfeer, al snel op gang. Veel hebben we op deze lange dag met elkaar meegemaakt en beleefd, zowel plezierige als emotionele momenten. Al pratende vliegt de avond voorbij en voor we het weten is het al laat. Omdat we de volgende dag vroeg, om 08.30 uur, willen vertrekken gaan we op tijd naar de kamer om van een welverdiende nachtrust te genieten. Zo is er dan een eind gekomen aan een bewogen eerste dag van onze driedaagse reis.


ZONDAG 02 MEI 2004

Vandaag zullen we de herdenking bijwonen van de bevrijding van het voormalige concentratiekamp Wöbbelin, op 02 mei 1945. Ná het heerlijke uitgebreide ontbijtbuffet vertrekken we om ca. 08.30 uur en rijden naar Wöbbelin. In Wöbbelin aangekomen gaan we eerst naar de Gedachtenisruimte. Hier wordt op een indrukwekkende wijze de geschiedenis van het voormalige kamp weergegeven. Na een kort bezoek aan de Gedachtenisruimte gaan we naar het plaatselijke kerkje. waar een korte herdenkingsdienst zal worden gehouden. Als de dienst beëindigd is gaan we naar het monument waar de kransleggingen zullen plaatsvinden. De kranslegging, namens de Stichting Oktober 44, zal gedaan worden door de heren Th. B. J. te Brake, en E. van der Horst.

Voor de heer Te Brake is het wel een heel bijzondere gebeurtenis omdat zijn vader aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hier bevrijd is. Ná de kranslegging wordt een ogenblik stilte gehouden. Ook wordt er een krans/bloemstuk gelegd door enkele overlevenden van het voormalige concentratiekamp in Wöbbelin. Als de plechtigheden bij het monument voorbij zijn, gaan we naar de plaatselijke school waar door leerlingen van de muziekschool een concert wordt gegeven en waar na afloop gezamenlijk een maaltijd gebruikt zal worden. Daarna gaan we naar Ludwigslust om bij het monument, tegenover het slot een krans te leggen. Namens de Stichting Oktober 44 wordt de krans gelegd door mevrouw E. Smit-v.d. Born en de heer T. van Unen. Na de kranslegging lopen we langs de grafplaten op het massagraf en rond het slot, dat momenteel gerestaureerd wordt.

Daarna rijden we weer terug naar Wöbbelin, naar de gedenkplaats van het voormalige kamp Wöbbelin, halverwege aan de weg Ludwigslust – Wöbbelin. Om 15.00 uur zal hier een herdenking, kranslegging en rondgang plaatsvinden. Na afloop gaan we terug naar de Gedachtenisruimte waar we nog wat gebruiken alvorens we naar het hotel in Ludwigslust gaan. Aan het begin van de avond worden we verwacht in een restaurant in Neustadt-Glewe waar we, met enkele andere deelnemers aan de herdenking, het diner zullen gebruiken. De reservering in dit restaurant was door Frau Schure verzorgd.
Na deze indrukwekkende dag van herdenken en stilstaan bij de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is het goed om ook in een ontspannen sfeer bij elkaar te kunnen zijn. De avond gaat snel voorbij en het wordt tijd om terug te gaan naar het hotel om van een welverdiende nachtrust te gaan genieten.


MAANDAG 03 MEI 2004

Het is alweer de laatste dag van onze driedaagse reis. De vorige dag is afgesproken dat we om ca. 8.30 uur richting Putten zullen vertrekken. Onderweg zullen we nog een bezoek brengen aan het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Na een voorspoedige reis, via Hamburg, komen we bij het voormalige kamp aan. We maken een rondwandeling over het terrein en bezichtigen achtereenvolgens het stiltecentrum, het Joodse monument met gedenksteen, de obelisk en de muur met inscripties, de Sowjetrussische begraafplaats en nog enkele plaatsen met restanten van het kamp. Hierna gaan we naar het documentatiecentrum waar we de tentoonstelling en de film over de bevrijding van het kamp zien. Het is ca. 15.00 uur als we onze terugreis vervolgen en gaan richting Hannover. De reis gaat erg voorspoedig en zo komen we om 19.15  uur in Putten aan. We nemen afscheid van elkaar en een ieder gaat zijns weegs. Zo is er een einde gekomen aan een fijne en indrukwekkende driedaagse reis naar Ravensbrück, Malchow, Wöbbelin en Bergen-Belsen.

Stichting Oktober 44
Midden Engweg 1
3882 TS Putten

Design by Acadia